ซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท ฟรีค่าจัดส่ง 50 บาท เมื่อใส่โค้ด "RCFREE"

ฉันสามารถขอคืนสินค้าได้วิธีใด

เพื่อแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล์ richysurat@gmail.com หรือทางไลน์ Line@ สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการแลกเปลี่ยนหรือคืน เมื่อเราได้รับคำร้องของท่าน เราจะติดต่อท่านผ่านทางอีเมล์ หรือโทรศัพท์ 

 

  • เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้:
    • สินค้าที่ไม่ได้ซื้อมาจาก co
    • ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการเปิดหรือใช้แล้ว
    • สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมาจากการส่งคืนของลูกค้าลูกค้าไม่นำส่งสินค้า คืนใบเสร็จ ของสมนาคุณ และ/หรือ อื่นๆของสินค้า กลับมายังทางบริษัท
    • ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 5 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า