ซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท ฟรีค่าจัดส่ง 50 บาท เมื่อใส่โค้ด "RCFREE"

ฉันสามารถขอคืนสินค้าได้กรณีใดบ้าง

ลูกค้าสามารถคืนสินค้ากลับมาทางบริษัทได้ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
  • ได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ สินค้าที่ลุกค้าได้รับไปไม่ตรงตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ สามารถติดต่อกับทางบริษัทเพื่อขอคืนสินค้า และหากทางบริษัทตรวจสอบแล้วจะส่งของใหม่ไปให้กับลูกค้า
  • สินค้าที่ได้รับหมดอายุ ใช้งานไม่ได้ หากสินค้าที่ลูกค้าได้รับไปหมดอายุการใช้งาน ไม่สามารถใช้งานได้ สามารถติดต่อกับทางบริษัทเพื่อขอคืนสินค้า และหากทางบริษัทตรวจสอบแล้วจะคืนเงินหรือส่งสินค้าใหม่ไปยังลูกค้า
  • สินค้าที่เกิดความเสียหายจากการกระทำของร้านค้า เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแต่สินค้าเกิดการชำรุดสามารถถ่ายรูปสินค้ามาให้ทางบริษัท แต่สินค้าชิ้นนั้นจะต้องไม่ได้รับการใช้งานและถ้าหากชำรุดโดยลูกค้าเอง ทางบริษัทจะไม่รับคืน